Preheader.
Nyhetsbrev 03/2017
Askblandare till Härnösands Energi
I samarbete med Saxlunds har vi levererat en kompakt lösning för att ta hand om och behandla aska från värmeverket i Härnösand.

Härnösand Energi & Miljö har använt Fejmerts utrustning sedan många år för att befukta aska och behövde byta till en ny och större mixer. Den nya lösningen innebär att askbefuktaren byggs in i ett litet hus som är inrett med inmatningsskruv, styrsystem, processutrustning och tvättmöjligheter.

Huset har byggts av Hotab, som är en del av Saxlund, och står nu på en deponi några kilometer från värmeverket. Askan transporteras dit i en bulkcontainer och matas in med en skruv i huset där askan befuktas och stabiliseras för att sedan användas till att bygga ett bärlager över deponin. Bärlagret hindrar regnvatten att tränga ner i deponin och förorenas.

Mixern har en funktion för automatisk tvättning, något som förbättrar arbetsmiljön för den som ska sköta anläggningen. Vi håller nu på att utveckla en teknik för att kunna återvinna tvättvattnet och använda det i befuktningen och på så vis minimera vattenbehovet.

Detta finns att läsa om i senaste utgåvan av Bioenergitidningen (webversionen) se länk:


https://bioenergitidningen.se/teknik-utrustning/ny-losning-for-askhantering-i-harnosand
Fejmert Mixer AB
Blommenhovsvägen 26     61139     Nyköping
fejmert@fejmert.se     www.fejmert.se     0155-58200
Webbversion
Avregistrera dig här